“อานิสงส์” การบวชชีและชีพราหมณ์ “สร้างบุญ”เสริมดวงชะตา ชีวิตการงานรุ่งเรือง

26 เมษายน 2019 | ข่าวเด่น
Loading...

การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ ถือเป็นการบวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ หรืออุทิศให้บิดามารดา เจ้ากรรมนายเวร วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของ อานิสงส์การบวชชีและชีพราหมณ์ เสริมดวงชะตา ชีวิตการงานรุ่งเรือง
อายุยืนสุขภาพแข็งแรง


เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธนิยมและมักจะหาโอกาสอยู่เสมอ เพื่อไปบวชชีและชีพราหมณ์ ซึ่งวันนี้เราก็ขอนำเสนอ อานิสงส์การบวชชีและชีพราหมณ์ เสริมดวงชะตา ชีวิตการงานรุ่งเรือง อายุยืนสุขภาพแข็งแรง ว่าแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ
การบวช เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางศาสนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ กลายเป็นนักบวชของศาสนาที่ตนนับถือนั้น การบวชมักประกอบไปด้วยพิธีกรรมและแบบพิธีต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการบวชเองนั้นก็มีความแตกต่างกันไปตามศาสนาและชื่อเรียกขาน


การบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้งวิถี ชีวิตความเป็นอยู่เดิม สู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ ตามครรลองแห่งมรรค เพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวก เป็นทางอันปลอดโปร่ง แก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์
คือ ความบริสุทธิ์หลุดพ้น ปราศจากมิลทิน หมดจดจากความ เศร้าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ ถือเป็นการบวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ
หรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดังต่อไปนี้

Loading...


หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา เจ้ากรรมนายเวร จะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะ คลี่คลาย สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิต คลี่คลาย
เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัย ผ่อนหนัก เป็นเบา จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย


และนี่ก็เป็น อานิสงส์การบวชชีและชีพราหมณ์ เสริมดวงชะตา ชีวิตการงานรุ่งเรือง อายุยืนสุขภาพแข็งแรง ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าศรัทธา และจะช่วยหนุนนำผู้บวชให้ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ทั้งตอนอยู่และจากไปด้วยค่ะ
ที่มาและขอบคุณ คิดเป็น

Loading...error: Alert: Content is protected !!